Štampa
Pogodaka: 1355

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Obavještenje o postupku i pravilima prodaje po Rješenju o javnoj prodaji osnovnih sredstava, broj 01-3-14079 od 19.12.2019. godine

 

Prodaja osnovnih sredstava (bankarska, računarska i druga oprema, kancelarijski namještaj i prateći inventar) će se vršiti u periodu od 23. do 27.12.2019. godine, od 10:00 do 13:00 sati, u Hali koja se nalazi na adresi Sadine, dup Tološi (bivša zgrada „Elastika), na dva prodajna mjesta:

Prodajno mjesto 1. Hala – Hangar (zapadna strana objekta), na kom se vrši prodaja:

Prodajno mjesto 2. Hala – Kancelarije (istočna strana objekta), na kom se vrši prodaja:

Zainteresovana lica mogu izvršiti pregled opreme koja je predmet prodaje u periodu od 10:00 do 12:00 sati.

Prodaja se vrši u viđenom stanju.

Blok ponude, odnosno ponude za kupovinu svih jedinica iz jedne grupe opreme, imaju prioritet u odnosu na pojedinačne ponude.

Zainteresovanom fizičkom ili pravnom licu koje izjavi zahtjev za kupovinu Komisija za popis, označavanje, pripremu i prodaju opreme van funkcije Atlas banke AD Podgorica u stečaju izdaje instrukcije za plaćanje (poslovni račun i iznos uplate), u formi rezervacije za kupovinu, sa podacima o oznakama i količinama opreme koja je predmet kupovine.

Kupac je dužan pružiti dokaz o plaćanju opreme po izvršenoj rezervaciji do 12:30 sati na dan prodaje.

Kupac je dužan da o svom trošku preuzme kupljenu opremu.

 

Komisija za popis, označavanje, pripremu i prodaju opreme van funkcije

Atlas banke AD Podgorica u stečaju

 

Na ovom linku možete preuzeti spisak opreme.