ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Djel.br. 01-3-7700
Podgorica, 08.08.2019.godine

Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISANIH PONUDA ZA KUPOVINU OSNOVNIH SREDSTAVA - AGREGATA

 

Predmet javnog poziva je prodaja osnovnih sredstava - agregata u vlasništvu Atlas banke AD Podgorica u stečaju, putem prikupljanja pisanih ponuda.

Predmet prodaje su sljedeća osnovna sredstva-agregati:

 

Naziv osnovnog sredstva / Lokacija

Početna cijena

Komada

Model i snaga

Godina proizvodnje

Agregat - Žabljak

442.10

1

6 kVA KGE 6500E3

2015

Agregat - Rožaje

5,213.40

1

Cummins C11D5 11kVA

2007

Agregat - Mojkovac

250.00

1

SINCRO 6,5 ET2LAS

2007

Agregat - Andrijevica

472.52

1

Click 7300R

2013

Agregat - Tivat

2,183.23

1

Cummins C17D5 17 kVA

2011

Agregat - Bar

9,336.42

1

Cummins C38D5 38kVA

2015

Agregat - Ekspozitura Podgorica

5,294.99

1

Copco QEP S10 10.3kVA

2015

Agregat - Centrala

5,213.40

1

Cummins C11D5 11kVA

2007

 

Pisanom ponudom se može obuhvatiti jedan ili za više agregata, a pravo dostavljanja ponuda imaju pravna i fizička domaća i strana lica.

Pored naziva osnovnog sredstva i lokacije, ponuđenog iznosa za kupovinu agregata izražene u eurima, vrste modela, ponuda treba da sadrži:
za pravna lica:

  • Naziv, sjedište, i potvrdu o registraciji pravnog lica, ovjereno pisano ovlašćenje osobe koje će zastupati pravno lice u ovom postupku, kontakt telefon;

za fizička lica:

  • Ime i prezime, adresu prebivališta, fotokopiju biometriske lične karte ili pasoša, kontakt telefon.

Ponude je potrebno dostaviti u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ- za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda" na adresu – Atlas banka AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb(sjeverna tribina stadiona Budućnosti) preporukom ili neposredno u Arhivu Banke, radnim danima od 08:00h – 16:00h, zaključno do dana 20.08.2019.godine.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, njihovi zastupnici ili punomoćnici, po prethodno dostavljenom ovjerenom punomoćju, će se održati dana 23.08.2019.godine u 12 časova u prostorijama Atlas banke AD Podgorica u stečaju - ulica Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda kojom se nudi najviša kupoprodajna cijena.
U slučaju kada više ponuda za isti agregat sadrži istu ponuđenu cijenu, izbor najpovoljnije ponude će se vršiti putem žrijeba.

Zainteresovani ponuđači se mogu (tokom trajanja javnog poziva), informisati o ponuđenim agregatima i dogovoriti eventualni obilazak na kontakt telefon 020415341 i 020407200 ili na e-mail adresu : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Kontakt osoba je zaposleni Miloš Šljivančanin, dipl.ecc.

Ponude koje su primljene nakon isteka roka utvrđenog u javnom pozivu, ponude koje ne sadrže kupoprodajnu cijenu ili sadrže cijenu koja je niža od početne neće se razmatrati.

O rezultatima sprovedenog postupka Komisija (formirana Rješenjem djel.br. 01-3-3283 od 23.05.2019.godine) za pripremu i sprovođenje postupka prodaje agregata iz stava 2. ovog poziva će obavijestiti ponuđače u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prodaji, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji.

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU
STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić