Poštovani,
 
Na predlog privremenog upravnika Centralna banka Crne Gore, dana 10.12.2018. godine, izdala je nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza (moratorijum) Atlas banke, na period od 45 dana.

U skladu sa članom 125 stav 7 Zakona o bankama, u toku trajanja moratorijuma:
 
  • svi postupci koji se vode protiv banke i privremenog upravnika, a koji proizilaze iz poslovanja banke, privremeno se prekidaju;
  • imovina banke ne može biti predmet izvršenja;
  • banka ne može preuzimati nove obaveze, osim obaveza prema Vladi Crne Gore, Centralnoj banci i Fondu za zaštitu depozita.

U skladu sa prethodnim upućujem ovo obavještenje radi blagovremene reakcije nadležnih organa u predmetima u radu. Istovremeno molim da sva ovlašćena službena lica kod kojih bi se mogla javiti potreba za primjenom ove odredbe budu informisana.

 
S poštovanjem,
 
PRIVREMENI UPRAVNIK
Tanja Terić