OBAVJEŠTENJE
O POSTUPANJU ATLAS BANKE AD PODGORICA U STEČAJU ZA VRIJEME TRAJANJA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA ZA SMANJENJE NEGATIVNIH POSLJEDICA UTICAJA EPIDEMIJE NOVOG KORONAVIRUSA NA FINANSIJSKI SISTEM NAKON UBLAŽAVANJA MJERA ZA ZAŠTITU STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

 

Stupanjem na snagu Odluke o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni list Crne Gore br. 46/20 od 20. 05. 2020. godine), prestala je da važi Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem (Službeni list Crne Gore br. 19/20 od 19. 03. 2020. godine).

Imajući u vidu da se Odluka Savjeta Centralne banke direktno ne odnosi na korisnike kredita Atlas banke, Stečajna uprava će, u slučaju pokazanog interesovanja za produženje ili odobravanje moratorijuma na otplatu kredita u trajanju do 90 dana, podnošenjem odgovarajućih zahtjeva, odlučivati pojedinačno i u skladu sa osnovnim uslovima propisanim Odlukom.

Banka će razmatrati zahtjeve korisnika kredita (izuzev za kreditne kartice i overdraft kredite), koji na dan 31. 12. 2019. godine nisu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana i čiji kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan.

Dostavljene zahtjeve za moratorijum Banka će naročito procijenjivati, na osnovu dokumentovanih dokaza, kojima se može nesporno utvrditi negativan uticaj pandemije COVID-19, na finansijsko stanje korisnika kredita (gubitak posla, prestanak obavljanja samostalne djelatnosti, smanjenje/izostanak prihoda i dohodaka, smanjenje primanja uslijed odluke poslodavca i očekivano smanjenje primanja...).

 

ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Stečajni upravnik
Mirko Radonjić