ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Broj: 01-3-1741

Podgorica, 23.03.2020. godine 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o privremenoj obustavi svih plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju od 90 dana

 

Imajući u vidu nastalu situaciju izazvanu koronavirusom (COVID-19), a u cilju ublažavanja posledica izazvanih pandemijom virusa, Atlas banka AD Podgorica u stečaju daje mogućnost dužnicima-korisnicima kredita na pravo ostvarivanja moratorijuma na otplatu kredita u trajanju od 90 dana.

Pravo ostvarivanja moratorijuma mogu koristiti dužnici-korisnici kredita koji su nastavili sa otplatom duga i nakon uvođenja stečaja nad bankom.

Korisnik kredita koji želi da ostvari pravo na moratorijum dužan je da dostavi banci obavještenje da prihvata moratorijum i to elektronskim putem na sljedeće mail adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ukoliko korisnik kredita-dužnik nije u mogućnosti da obavještenje dostavi u elektronskoj formi isto može dostaviti poštom na adresu: Atlas banka AD Podgorica u stečaju, Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Za sva eventualna pitanja i informacije u vezi moratorijuma korisnici se mogu obratiti banci putem sljedećih telefona:

Poslovi sa stanovništvom - 020/407-279; 020/407-202

Poslovi sa privredom - 020/407-221; 020/407-222

Poslovi kartičarstva - 020/407-239

Opšte informacije - 020/407-200

Ako otplatu kredita ne vrši direktno korisnik kredita, već se plaćanje vrši posredstvom drugog subjekta (poslodavac, Fond za penzijsko invalidsko osiguranje, druga banka i dr.), korisnik kredita pored navedenog obavještavanja Atlas banke, obavještava i tog subjekta o moratorijumu, sa zahtjevom da u periodu trajanja moratorijuma ne vrši plaćanje mjesečnih anuiteta korisnika kredita prema Atlas banci.

Atlas banka AD Podgorica u stečaju će u roku od pet radnih dana od dana prijema obavještenja obezbijediti sprovođenje moratorijuma.

 

Stečajni upravnik

Mirko Radonjić

 

Formular za preuzimanje: Obavještenje o prihvatanju moratorijuma na otplatu kredita/kreditne kartice