ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU

Djel.br.01-3-1339

Podgorica, dana 04.03.2020.godine

 

Stečajni upravnik Atlas banke AD Podgorica u stečaju na osnovu člana 13 stav 9 i člana 44 stav 2 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

KORISNICIMA SEFOVA ATLAS BANKE AD PODGORICA, SADA U STEČAJU ZA POVRAĆAJ KLJUČA OD SEFA

I PREUZIMANJA DEPONOVANIH STVARI

 

Pozivaju se svi korisnici sefova kojima je ATLAS BANKA AD PODGORICA, sada u stečaju, izdala na upotrebu sef, da u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva, izvrše povraćaj ključa i preuzmu deponovane stvari koje se nalaze u sefu.

Povraćaj ključa se vrši na adresi Vaka Đurovića bb, Podgorica. (sjeverna tribina stadiona “Budućnosti”), dok će se preuzimanje deponovanih stvari izvršiti neposredno pristupanjem sefu .

Kako ni nakon više usmenih i pisanih poziva, ni poziva istaknutog na sajtu Banke, pojedini korisnici nijesu Banci u stečaju vratili ključ od sefa, te nijesu preuzeli deponovane stvari, to se isti još jednom javno pozivaju da izvrše svoju obavezu u navedenom roku.

 

Ovaj poziv se ima smatrati raskidom ugovora o korišćenju sefa.

 

Ukoliko, korisnik sefa u ostavljenom roku ne vrati ključ i ne preuzme deponovane stvari, Banka će u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, sudskim putem zahtijevati otvaranje sefa, utvrđivanje njegove sadržine radi deponovanja nađenog sadržaja u sudski depozit.

Troškovi otvaranja sefa, popisa sadržaja i deponovanja u depozit suda padaju na teret Korisnika sefa.

 

Kontakt telefon:

+382 20 407 200

U Podgorici, dana 04.03.2020.godine

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić