Atlas banka AD Podgorica u stečaju obavještava sva zainteresovana lica da je dana 12.04.2019. godine otvoren transakcioni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju broj 907-0000000071501-84.

Takođe, obavještavamo deponente da nijesu u obavezi prijavljivati svoja potraživanja bez obzira na visinu depozita, jer su depoziti evidentirani u poslovnim knjigama banke, i shodno članu 39 stav 4 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka smatraju se prijavljenim potraživanjima po samom zakonu.

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić