CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6
81 000 Podgorica


OGLAS O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA NAD „ATLAS BANKOM“ AD PODGORICA

 

Na osnovu člana 14 stav 1 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), člana 7 stav 1 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka („Službeni list RCG“, br.47/01 i „Službeni list Crne Gore“, br. 62/08 i 44/10) i člana 17 Statuta Centralne banke Crne Gore („Službeni list CG“, br.83/17), Savjet Centralne banke Crne Gore donio je 05. aprila 2019. godine Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad „Atlas bankom“ AD Podgorica broj 0101-3292-4/2019.

Za stečajnog upravnika „Atlas banke“ AD Podgorica imenovan je Mirko Radonjić, diplomirani ekonomista iz Podgorice.
Pozivaju se povjerioci „Atlas banke“ AD Podgorica u stečaju da, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“, prijave stečajnom upravniku svoja potraživanja sa dokazima, na adresu Ulica Vaka Đurovića BB, 81 000 Podgorica, Crna Gora. Potraživanja povjerilaca koja se vode u poslovnoj evidenciji „Atlas banke“ AD Podgorica i potraživanja povjerilaca utvrđena pravosnažnim sudskim odlukama smatraju se prijavljenim, po sili zakona.
Upozoravaju se povjerioci da će se neblagovremene prijave odbaciti.
Pozivaju se dužnici „Atlas banke“ AD Podgorica u stečaju da svoje dugove izmire bez odlaganja.

 

Podgorica, 05.04.2019. godine