JAVNO OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o neuspješnosti emisije akcija objavljene u skladu sa Rješenjem Komisije za  tržište kapitala br. 02/1-1/2-19 od dana 08.03.2019. godine

 

Atlas banka AD Podgorica u privremenoj upravi, uvedenoj u skladu sa Rješenjem CBCG br. „P“ 03-165-5/2018 od dana 07.12.2018. godine, PIB: 02348772, sa sjedištem u Podgorici, na adresi Vaka Đurovića bb, objavljuje neuspješnost postupka javne ponude emisije akcija emitovanih u skladu sa Rješenjem Komisije za tržište kapitala br. 02/1-1/2-19 od dana 08.03.2019. godine.

Naime, Rješenjem Komisije za tržište kapitala dana 08.03.2019. godine odobren je prospekt za javnu ponudu XVIII emisije akcija emitenta Atlas banka AD Podgorica u skladu sa članom 126a Zakona o bankama, u ukupnom obimu od 22.000,080,00€, podijeljenom na 88.710 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 248,00€. Rok predviđen za upis i uplatu akcija je 20 dana od dana objave oglasa. Prospektom utvrđen način prodaje akcija bio je putem investicionog društva na regulisanom tržištu, sa kriterijumom uspješnosti koji je podrazumijevao prodaju svih akcija emisije. Kako postojeći akcionari nijesu iskoristili pravo preče kupovine u emisiji akcija upućenoj zatvorenom ponudom postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine, u skladu sa članom 126a Zakona o bankama postojeći akcionari nijesu imali pravo kupovine akcija ove emisije.

Javnom ponudom na prodaju su bile ponuđene obične akcije sa pravom glasa emitenta, u količini od 88.710 akcija. U periodu predviđenom za upis i uplatu akcija, koji je istekao zaključno sa 30.03.2019. godine u 16 časova, nije bilo upisanih i prodatih akcija nove emisije.

S obzirom na to da nije bilo upisa i uplate emitovanih akcija od strane zainteresovanih lica, Komisija za tržište kapitala je dana 03.04.2019. godine donijela Rješenje kojim se poništava odobrenje prospekta za javnu ponudu emisije akcija emitovanih u skladu sa članom 126a Zakona o bankama.

Osnovni kapital emitenta prije objave javne ponude emisije akcija iznosio je 37.028.000,00€ i po okončanju istog postupka, a shodno neuspješnosti istog, ostao je nepromijenjen.