Štampa
Pogodaka: 1522

Privremeni upravnik “Atlas banke” AD Podgorica obavještava javnost da je rok za dokapitalizaciju ove banke od strane novih akcionara po članu 126a stav 5 Zakona o bankama, istekao u petak, 29. marta 2019. godine i da u utvrđenom roku za prodaju emitovanih akcija ove banke nije prodata nijedna akcija.

U skladu sa članom 47 Pravila o prospektu za javnu ponudu i/ili uključenje hartija od vrijednosti u trgovanje na regulisanom tržištu, privremeni upravnik je danas dostavio Komisiji za tržište kapitala obavještenje da nije prodata nijedna akcija navedene emisije.

 

PRIVREMENI UPRAVNIK
Tanja Terić