ATLAS BANKA AD PODGORICA U STEČAJU
Ul. Vaka Đurovića bb
Podgorica

 

PREDMET: POZIV ZA HITNO IZMIRENJE DOSPJELIH OBAVEZA PO KREDITNIM KARTICAMA

 

Atlas banka AD Podgorica u stečaju poziva sve građane – ranije korisnike kreditnih kartica kod Atlas banke AD Podgorica, koji imaju neizmirene dospjele obaveze da iste izmire u najkraćem roku.

Dug se može izmiriti uplatom na račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju broj 907-0000000071501-84 sa pozivom na broj kartice ili partije kreditne kartice.

Ukoliko dužnici ne postupe u skladu sa ovim pozivom i ne izmire svoja dospjela dugovanja, Banka će izvršiti namirenje svog potraživanja aktiviranjem svih raspoloživih instrumenata obezbjeđenja u najkraćem roku.

Kontakt tel.br.: +382 20 407283 i +382 20 407286

U Podgorici, dana 10.07.2019.godine

ATLAS BANKA A.D.PODGORICA U STEČAJU
STEČAJNI UPRAVNIK
MIRKO RADONJIĆ

 

 

Stečajni odbor Atlas banke AD u stečaju obavještava povjerioce Atlas banke AD u stečaju da je rok za rješavanje o potraživanjima povjerilaca produžen za 30 dana. S obzirom na veliki broj prijavljenih potraživanja, kao i na složenost postupka, na osnovu člana 40 Zakona stečaju i likvidaciji banaka Stečajni odbor je donio ovakvu odluku. Shodno ovoj odluci krajnji rok za rješavanje o potraživanjima Atlas banke AD u stečaju je 08.jul 2019. godine.

 

 

Atlas banka AD Podgorica u stečaju obavještava sva zainteresovana lica da je dana 12.04.2019. godine otvoren transakcioni račun Atlas banke AD Podgorica u stečaju broj 907-0000000071501-84.

Takođe, obavještavamo deponente da nijesu u obavezi prijavljivati svoja potraživanja bez obzira na visinu depozita, jer su depoziti evidentirani u poslovnim knjigama banke, i shodno članu 39 stav 4 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka smatraju se prijavljenim potraživanjima po samom zakonu.

STEČAJNI UPRAVNIK

Mirko Radonjić

 

 

Obavještavamo sve korisnike sefova "Atlas banke ad Podgorica - u stečaju" da će moći da preuzmu svoje vrijednosti iz sefova, počevši od dana 10.05. do 30.06. 2019. godine, uz prethodno najavljivanje.

Brojevi za najavu su: +382 67 324369, +382 20 407245, +382 20 407223

 

 

Obavještavaju se deponenti Atlas banke AD - Podgorica u stečaju da nijesu u obavezi prijaviti svoja potraživanja koja su evidentirana u poslovnim evidencijama banke. Isplata sredstava deponentima do visine garantovanog depozita do 50.000,00 EUR izvršiće se preko Fonda za zaštitu depozita u zakonskom roku od 15 radnih dana,počev od dana otvaranja stečajnog postupka. O postupku i načinu isplate deponenti će biti blagovremeno javno obaviješteni od strane Fonda za zaštitu depozita.

Takodje, obavještavaju se i korisnici kredita da njihove obaveze po ugovorima o kreditu ostaju na snazi i korisnici kredita mogu nastaviti sa redovnom otplatom svojih obaveza. Korisnicima kredita čije su obaveze dospjele do dana otvaranja stečajnog postupka, a koji imaju depozite u banci, obaveze će biti prebijene u iznosu do visine depozita.


STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić