Poštovani,
 
Na predlog privremenog upravnika Centralna banka Crne Gore, dana 10.12.2018. godine, izdala je nalog za privremenu obustavu plaćanja obaveza (moratorijum) Atlas banke, na period od 45 dana.

U skladu sa članom 125 stav 7 Zakona o bankama, u toku trajanja moratorijuma:
 
  • svi postupci koji se vode protiv banke i privremenog upravnika, a koji proizilaze iz poslovanja banke, privremeno se prekidaju;
  • imovina banke ne može biti predmet izvršenja;
  • banka ne može preuzimati nove obaveze, osim obaveza prema Vladi Crne Gore, Centralnoj banci i Fondu za zaštitu depozita.

U skladu sa prethodnim upućujem ovo obavještenje radi blagovremene reakcije nadležnih organa u predmetima u radu. Istovremeno molim da sva ovlašćena službena lica kod kojih bi se mogla javiti potreba za primjenom ove odredbe budu informisana.

 
S poštovanjem,
 
PRIVREMENI UPRAVNIK
Tanja Terić

Obavještavam javnost da će poslovne jedinice Atlas banke početi sa radom sjutra (ponedjeljak, 10.12.2018. godine), sa početkom u 9.30 časova.

Privremeni upravnik

Povodom uvođenja privremene uprave u Atlas banci, a u cilju detaljnije informisanosti javnosti, dajem sljedeće saopštenje:

Privremena uprava je supervizorska mjera koju je CBCG preduzela sa ciljem poboljšanja finansijskog stanja u Atlas banci i njenog oporavka, te zaštite depozita fizičkih i pravnih lica. Uvođenjem privremene uprave sva ovlašćenja dosadašnjih organa Banke prenijeta su na privremenog upravnika.

Koristim priliku da obavijestim javnost da Atlas banka neće raditi danas i u dane vikenda, radi popisa imovine banaka.

Nadam se da će deponenti i drugi povjerioci imati razumijevanje za nastale okolnosti. O svim narednim aktivnostima javnost će biti blagovremeno obavještavana.

PRIVREMENI UPRAVNIK