logo
mne uk ru

Platni promet u zemlji

U domaćem platnom prometu Atlas banka obavlja sledeće poslove za svoje deponente:

 

  • Otvaranje, vođenje i zatvaranje računa,
  • Prijem, kontrola i zvršavanje naloga za gotovinska i bezgotovinska plaćanja na teret i u korist računa,
  • Vođenje evidencije o stanju i promjenama na računu i izvještavanje o istom,
  • Svakodnevno slanje odnosno dostavljanje izvoda putem E-mail-a ili na šalterima Banke - BESPLATNO,
  • Drugi poslovi platnog prometa u skladu sa zakonom i propisima Centralne Banke Crne Gore.

 

Tarife važe od 01.01.2017. godine

Tarife za platni promet u zemlji za pravna lica i preduzenike
 Interna plaćanja 
 Za naloge do 999,99 0,15 € po nalogu
 Za naloge od 1.000 € do 9.999,99 

1,00 € po nalogu

 Za naloge od 10.000 € do 24.999,99 2,00 € po nalogu
 Za naloge od 25.000 € do 99.999,99 0,06 % od iznosa
 Za naloge preko 100.000 0,05% od iznosa, ali ne više od 100,00 
 Međubankarska plaćanja
 DNS
 Za naloge do 999,99 € i nalozi javnih prihoda do 999,99 € 0,40 € po nalogu
 RTGS
 Za naloge do 2.999,99 3,00 € po nalogu
 Za naloge od 3.000 € do 24.999,99 € 0,14 % od iznosa
 Za naloge od 25.000 € do 49.999,99 0,12 % od iznosa
 Za naloge preko 50.000 0,10 % od iznosa, ali ne više od 120,00 
 *** Za sva mađubankarska plaćanja za koja se nalozi ispostave nakon 14 časova obračunava se  tarifa za 30% veća od navedene
 Gotovinska plaćanja 
 Uplata gotovine na račune klijenata Atlas bankeBez naknade 
 Isplata gotovine0,20 % od iznosa 
 Isplata gotovine u kovanicama, koje su preuzete od CBCG0,80 % od iznosa
 Ostale usluge 
 Otvaranje računaBez naknade 

 Mjesečni troškovi vođenja računa za pravna lica i preduzetnike  (aktivni računi)

1,00 € mjesečno
 Izdavanje redovnih izvoda Bez naknade
 Izdavanje duplikata izvoda0,50 € po stranici
 Izdavanje potvrda, prepisa5,00 € 
 Gašenje računa10,00 
 Izvršavanje naloga za naplatu2,00 € po nalogu
 Kamata za transakcione račune u nacionalnom platnom prometu0,01% na godišnjem nivou

 

 

 Opšti uslovi servisa elektronskog bankarstva za pravna lica (rezidenti i nerezidenti) 
 Troškovi izrade tokena za rezidente *20,00 € 

 Troškovi izrade tokena za nerezidente **

40,00 
 Obnavljanje tokena za rezidente5,00 
 Obnavljanje tokena za nerezidente20,00 
 Obnavljanje zaključanog tokena za rezidente i nerezidenteBez naknade 
 Pristup Web kanaluBez naknade
 Mjesečni troškovi vođenja računa za pravna lica i preduzetnike (aktivni)5,00 
 Mjesečna pretplata za usluge SMS servisa5,00 
 Mjesečni troškovi vođenja računa + mjesečna pretplata SMS servisa7,00 
 Dodatni korsnik SMS usluge u okviru pravnog lica3,00 

 

 

Za sve informacije obratite se na kontakt telefone: +382 20 407 214, +382 20 407 215, +382 20 407 271 ili na mail: platni@atlasbanka.com