logo
mne uk ru

Revolving krediti za mala i srednja preduzeća u zemlji i inostranstvu

 

 

Namjena
  • Održavanje tekuće likvidnosti
Iznos   Od 2.000,00€
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou   8,00% do 11,50%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou   *9,13% do 12,68%
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva   0,50% do 1,50% od iznosa kredita
Instrumenti obezbjeđenja
  • Fiducija i hipoteka na nepokretnostima (za iznose od 10.000€)
  • Zaloga na pokretnim stvarima
  • Polisa osiguranja nepokretnosti i pokretnih stvari, vinkulirana u korist Banke
  • Mjenica, ovlašćenje za naplatu
  • Depozit
  • Bankarska garancija
  • Jemstvo
*Efektivna kamatna stopa je iskazana na primjeru kredita u iznosu od 2.000,00€, rok 1 godina, jednokratno.

 

Zahtjev za kredit možete preuzeti ovdje.