logo
mne uk ru

Kratkoročni krediti za mala i srednja preduzeća u zemlji i inostranstvu

 

Namjena
  • Trgovina, proizvodnja, građevinarstvo, usluge, turizam
Iznos   Od 2.000,00€
Depozit   Opciono
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou   8,00% do 11,50%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou   *10,09% do 13,68%
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva   0,20% do 1,00% od iznosa kredita
Naknada za aneksiranje kredita   0,20% do 1,50% od iznosa kredita
Instrumenti obezbjeđenja
  • Fiducija ili hipoteka na nepokretnost (za iznose od 10.000€)
  • Zaloga na pokretnim stvarima
  • Polisa osiguranja nepokretnosti i pokretnih stvari, vinkulirana u korist Banke
  • Mjenica, ovlašćenje za naplatu
  • Depozit
  • Bankarska garancija
  • Jemstvo
*Efektivna kamatna stopa je iskazana na primjeru kredita u iznosu od 10.000,00€, rok 12 mjeseci, sa jednakim mjesečnim anuitetima i naknadom 1% jednokratno.

 

Zahtjev za kredit možete preuzeti ovdje.