logo
mne uk ru

Kratkoročni i dugoročni krediti

 

 

Namijenjeni Vladi, opštinama, agencijama i preduzećima u javnom vlasništvu.
 

 Kratkoročni i dugoročni krediti

 Kratkoročni

 Dugoročni

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou8,00% do 11,50%8,00% do 11,50%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou*10,09% do 13,68%**8,60% do 12,14%
Iznosdo 2.000.000,00€
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

0,20% do 1,00%

od iznosa kredita

0,20% do 1,50%

od iznosa kredita

Naknada za aneksiranje kredita0,20% do 1,50% od iznosa kredita
RokDo 12 mjeseci

do 60 mjeseci

*Efektivna kamatna stopa za kratkoročne kredite iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 500.000,00€, rok 12 mjeseci, u jednakim mjesečnim anuitetima i sa naknadom od 1% jednokratno.

**Efektivna kamatna stopa za dugoročne kredite iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 500.000,00€, rok 60 mjeseci, sa grejs periodom od 12 mjeseci, u jednakim mjesečnim anuitetima i sa naknadom od 1,50% jednokratno.

 

Zahtjev za kratkoročni kredit možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za dugoročni kredit možete preuzeti ovdje.