logo
mne uk ru

Kratkoročni i dugoročni krediti obezbijeđeni novčanim depozitom

 

 

Kratkoročni i dugoročni krediti obezbijeđeni novčanim depozitom

 Kratkoročni

 Dugoročni

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivouKamatna stopa na depozit +2,00%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou*6,37%**5,29%
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

0,20% do 1,50%

Naknada za aneksiranje kredita0,20% do 1,50%
Rok

Nema ograničenja - po zahtjevu

Kamatna stopa na depozit

Ugovorena kamatna stopa na godišnjem nivou 

Primjer: Nominalna kamatna stopa na kredit 4,00% na godišnjem nivou.

                Nominalna kamatna stopa na depozit 2,00% na godišnjem nivou.

Spred kamate po kratkoročnim i dugoročnim kreditima iznosi 2,00%.

*Efektivna kamatna stopa za kratkoročne kredite iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 100.000,00€, rok 12 mjeseci, jednokratno.

**Efektivna kamatna stopa za dugoročne kredite iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 100.000,00€, rok 60 mjeseci, jednokratno.

Napomena: Kod kredita koji su djelimično obezbijeđeni depozitom, nominalna kamatna stopa se formira na nivou koji uključuje kako kamatnu stopu na dio kredita koji nije obezbijeđen depozitom iz tačke 3.1., tačke 3.5. , tako i kamatnu stopu od 4% na godišnjem nivou na dio kredita koji je pokriven depozitom. Spred kamate na dio kredita sa 100% pokrivenošću depozitom takođe iznosi 2%.

 

Zahtjev za kratkoročni kredit možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za dugoročni kredit možete preuzeti ovdje.