logo
mne uk ru

Depoziti

 

 

Atlas banka klijentima omogućava deponovanje sredatava (oročavanje depozita) pod sledećim uslovima:

 

 

Rok oročenja

Kamatne stopa u EUR

na godišnjem nivou

Kamatne stope
(na god. nivou) u EUR
za depozite sa klauzulom

Kamatne stope u USD

na godišnjem nivou

Kamatne stope u drugim valutama

na godišnjem nivou

Do 3 mjeseca0,20%0,12%--
Na 3 mjeseca0,40%0,25%0,25%0,25%
Do 6 mjeseci0,80%0,60%0,50%0,50%
Do 12 mjeseci2,00%1,80%0,70%0,70%

Od 12 do 24 mjeseca

do 200.000,00

2,20%2,05%0,80%0,80%

Od 12 do 24 mjeseca

preko 200.000,00

2,30%2,10%0,80%0,80%

Od 24 do 36 mjeseci

do 200.000,00

2,50%2,30%0,90%0,90%

Od 24 do 36 mjeseci

preko 200.000,00

2,65%2,50%0,90%0,90%

Preko 36 mjeseci

2,80%2,65%1,40%1,30%

Transakcioni računi u domaćem platnom prometu

0,01%   
* Kamatne stope mogu biti predmet posebnog ugovaranja sa klijentima Banke.

 

 

Za sve informacije možete se obratiti na telefon: +382 20 415 387, +382 20 407 265 ili na mail: sredstva@atlasbanka.com