logo
mne uk ru

Trajni nalog za fizička lica

 Atlas banka pruža mogućnost klijentima da svoje stalne  ili povremene mjesečne obaveze plaćaju putem trajnog naloga. Za korišćenje usluge trajnog naloga potrebno je da imate otvoren račun kod Atlas banke, ostvarujete redovna mjesečna primanja i ispunite pristupnicu za Atlas trajni nalog u bilo kojoj poslovnici Banke. Trajni nalog Vam omogućava da brzo i efikasno realizujete Vaše obaveze. Prijava usluge trajnog naloga je besplatna. Provizija za plaćanja će se sprovoditi po važećim tarifama Banke za usluge platnog prometa u zemlji putem trajnog naloga za fizička lica.

Banka preuzima obavezu izmirenja Vaših redovnih mjesečnih obaveza automatski prebacivanjem sredstava sa Vašeg računa na račun kompanije ili fizičkog lica čije usluge plaćate odnosno kome želite da prenesete novac, bez dolaska u Banku i donošenja računa. Takođe, trajnim nalogom možete izmiriti mjesečne obaveze po kreditima, kreditnim karticama itd.

Trajni nalog za fizička lica
Interna bezgotovinska plaćanjaBez naknade
Eksterna bezgotovinska plaćanja
DNS
Za naloge do 999,99€0,20€ po nalogu
RTGS
Za naloge do 2.999,99€2,00€ po nalogu
Za naloge od 3.000€ do 24.999,99€0,10% od iznosa
Za naloge od 25.000€ do 49.999,99€0,08% od iznosa
Za naloge preko 50.000€0,06% od iznosa, ali ne više od 100,00€

*** Za sva međubankarska plaćanja za koja se nalozi ispostave nakon 14 časova obračunava se

      tarifa za 30% veća od navedene.