logo
mne uk ru

Transakcioni račun za nerezidente

 

Transakcioni račun za nerezidenteNaknade i troškovi
Otvaranje transakcionog računa za nerezidenteBez naknade
Kamatna stopa na dozvoljeni minus po transakcionom računu za nerezidente - OVERDRAFT1,20% mjesečno
Održavanje transakcionog računa za nerezidente0,60€ mjesečno
Imenovanje ovlašćenog lica po računu/poslu1,00€ (jednokratno) 
Izdavanje izvoda transakcionog računa za nerezidente za tekući mjesec poštom0,60€ mjesečno
Izdavanje izvoda transakcionog računa za nerezidente za tekući mjesec E-mailomBez naknade
Izdavanje izvoda transakcionog računa za nerezidente za tekući mjesec na šalteru BankeBez naknade
Izdavanje vanrednog izvoda u tekućoj poslovnoj godini na šalteru Banke0,50€ po stranici
Izdavanje vanrednog izvoda iz prethodnih poslovnih godina na šalteru Banke1,00€ po stranici
Gašenje tekućeg računa (na zahtjev klijenta)2,00€