logo
mne uk ru

Tekući račun

Tekući račun mogu otvoriti svi građani Crne Gore koji imaju stalne prihode. Za otvaranje tekućeg računa dovoljna je samo lična karta. Otvaranje tekućeg računa je besplatno!


Vlasnik tekućeg računa u Banci ima sledeće pogodnosti:

 

 • Dozvoljeni minus u visini 100% mjesečne zarade
 • Dozvoljeni minus se odobrava poslije prve primljene plate i to bez naknade
 • Automatsko izdavanje Visa Electron i Maestro kartica za raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa
 • Kreditne kartice Visa i MasterCard sa limitom u visini do tri mjesečne zarade
 • Posebne uslove za odobravanje kredita
 • Raspolaganje sredstvima putem E-Bankinga
 • Informisanje o proizvodima Banke i stanju na računima putem Call Centra.

 

Tekući računNaknade i troškovi
Otvaranje tekućeg računaBez naknade
Kamatna stopa na dozvoljeni minus po tekućem računu - OVERDRAFT1,20% mjesečno
Održavanje tekućeg računa0,60€ mjesečno
Imenovanje ovlašćenog lica po računu/poslu1,00€ (jednokratno) 
Izdavanje izvoda tekućeg računa za tekući mjesec poštom0,60€ mjesečno
Izdavanje izvoda tekućeg računa za tekući mjesec E-mailomBez naknade
Izdavanje izvoda tekućeg računa za tekući mjesec na šalteru BankeBez naknade
Izdavanje vanrednog izvoda u tekućoj poslovnoj godini na šalteru Banke0,50€ po stranici
Izdavanje vanrednog izvoda iz prethodnih poslovnih godina na šalteru Banke1,00€ po stranici
Gašenje tekućeg računa (na zahtjev klijenta)2,00€ 

 

Dozvoljeni minus - OVERDRAFT

 

Limit

Maksimalan iznos u visini dva neto redovna lična priliva

Kamatna stopa

1,20% na mjesečnom nivou

Period otplate

Do 12 mjeseci uz mogućnost obnavljanja dozvoljenog prekoračenja

Instrumenti obezbjedjenja

 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika i mjenično ovlašćenje
 • Za iznose preko jednog mjesečnog neto priliva OBAVEZNO osiguranje života korisnika
 • Rješenje o administrativnoj zabrani
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika.

 Poseban uslov

 • Iznosi preko jednog neto mjesečnog priliva dozvoljavaju se samo klijentima sa A i B liste Banke