logo
mne uk ru

Mjenjački poslovi

Na svim šalterima Atlas banke možete kupiti odnosno prodati sve valute sa važeće liste Centralne Banke Crne Gore. Atlas banka vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca, putničkih i bankarskih čekova od domaćih i stranih fizičkih lica.

Mjenjački poslovi se obavljaju po važećoj listi Centralne Banke Crne Gore.

 

Mjenjački posloviProvizija
Mjenjački poslovi na šalterima Banke
Konverzija EUR-a u drugu valutu1,00%
Konverzija USD, CHF i GBP u EUR1,50%
Konverzija ostalih valuta u EUR1,50%
Mjenjački poslovi putem E-banking-a
Konverzija EUR u drugu valutu1,00%
Konverzija USD, CHF i GBP u EUR1,50%
Konverzija ostalih valuta u EUR1,50%
Otkup čekova3,00%
Slanje čekova na naplatu (inkaso)1,50%