logo
mne uk ru

Turistički krediti

 

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Krediti se odobravaju licima koja se bave turističkim djelatnostima
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta
Namjena kredita
 • Razvoj turizma na teritoriji Crne Gore,
 • Adaptacija i rekonstrukcija apartmana, soba i kuća za izdavanje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  9,99%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou  *11,90%
Iznos kredita  Od 5.000€
Način otplate
 • U jednakim mjesečnim anuitetima ili
 • Kvartalno ili
 • Polugodišnje ili
 • Tri mjeseca u sezoni (jun, jul, avgust).
Način isplate
 • 30% od iznosa kredita - isplata po fakturi
 • 70% od iznosa kredita - isplata u gotovini
Rok otplate  Do 84 mjeseca
Grejs period    3 mjeseca za kredite ročnosti do 12 mjeseci
  6 mjeseci za kredite ročnosti preko 12 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  1,50% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 10.000€ - jedan žirant,
 • Za iznose preko 10.000€ - hipoteka,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja,
 • Sopstvena mjenica svih članova porodice na čije ime glasi Rješenje o obavljanju turističke djelatnosti
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Osiguranje života korisnika kredita OBAVEZNO.
Žiranti
 • Žiranti su državljani Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Žiranti su zaposleni u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste,
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava.
 Dodatno obezbjeđenje

Za kreditne aranžmane pokrivene hipotekom obavezno je osiguranje nepokretnosti

Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Rješenje o obavljanju turističke djelatnosti izdato od strane nadležnog državnog organa ili organa lokalne samouprave,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za ostale učesnike u kreditu),
 • Fotokopija lične karte (original na uvid).
 • Profaktura prodavca
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 10.000€, na rok od 60 mjeseci, uz životno osiguranje i jednim žirantom. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 228.59€, iznos interkalarne kamate 545,87€, iznos redovne kamate 2.343,87€, provizija za obradu zahtjeva 1,50% tj. 150,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za Korisnika kredita i žiranta 6,00€, životno osiguranje na primjeru od 268,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati je 13.315,74€.

Uslovi su obrađeni na dan 06.04.2016.godine

 Na snazi od 01.09.2014. do ukidanja