logo
mne uk ru

Poljoprivredni krediti

Namjena kredita
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Krediti se odobravaju licima koja se bave poljoprivrednim djelatnostima,
 • Godine života za korisnika kredita i žirante: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme.
Nominalna kamatna stopa  12,50% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa  *13,01%
Iznos kredita   Do 15.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate

  Do 100 mjeseci

Jednokratna naknada za obradu kredita  1,30% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata  Bez naknade
Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 3.000€ - jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste,
 • Za iznose od 3.000,01€ do 10.000€ - dva žiranta, zaposleni u firmama sa A liste,
 • Preko 10.000,01€ - tri žiranta, zaposleni u firmama sa A liste ili hipoteka,
 • Administrativna zabrana na zaradu žiranata,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o obavljanju poljoprivredne djelatnosti izdata od strane nadležnog državnog organa ili organa lokalne samouprave,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od strane poslodavca za žirante,
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Repreyentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 5.000€, na rok otplate od 100 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 78,88€. Iznos interkalarne kamate 8,07€, iznos redovne kamate 2.887,25€, provizija za obradu zahtjeva 1,30% tj. 65,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za Korisnika kredita i žirante 9,00€ i naknada za vođenje računa 0,60€. Ukupan iznos koji potrošač  treba da plati iznosi 7.971,92€.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine