logo
mne uk ru

Krediti za pomorce

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore - POMORCIMA,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 55 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Krediti se odobravaju klijentima Banke - samo za one klijente koji primaju platu preko Atlas banke AD Podgorica.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  11,00%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou *12,45%
Iznos kredita   Do 10.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  2% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita i mjenično ovlašćenje,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • OBAVEZNO životno osiguranje korisnika kredita,
 • Trajni nalog,
 • Izjava korisnika kredita.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Izvod deviznog računa za poslednja tri mjeseca,
 • Fotokopija lične karte (original na uvid).
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 8.000€, na rok od 60 mjeseci uz životno osiguranje. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 168,28€, iznos interkalarne kamate 52,25€, iznos redovne kamate 2.097,07€, provizija za obradu zahtjeva 2% tj. 160,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€, životno osiguranje na primjeru od 241,60€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 10.555,92€.

Uslovi su obrađeni na dan 01.02.2014. godine