logo
mne uk ru

Krediti za domaće penzionere

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Korisnik kredita je korisnik penzije ostvarene kod Fonda Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore,
 • Krediti se odobravaju osiguranicima RF PIO CG koji ostvaruju redovna mjesečna primanja - penziju preko računa u Atlas Banci AD Podgorica,
 • Godine života za korisnika kredita: maksimum 75 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta kod Modela I, II i III
 • Godine života za žirante: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne penzije, nakon odbitka svih obustava

 Sa polisom životnog osiguranja Bez polise životnog osiguranja 
Nominalna kamatna stopa  6,49% na godišnjem nivou  7,79% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa  *6,62% na godišnjem nivou  *7,93% na godišnjem nivou
Iznos kredita  Do 15.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 100 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita

 0,50% od iznosa kredita

 Prijevremena otplata kredita Bez naknade
Model I

Instrumenti obezbjeđenja za penzionere do 67 godina života u momentu otplate poslednjeg anuiteta
 • Za iznose od 10.000,01 - 15.000€- obavezno životno osiguranje korisnika kredita
 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita,
 • Mjenično ovlašćenje korisnika kredita.
 • Za iznose do 10.000€
 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita,
 • Mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 

Model II

Instrumenti obezbjeđenja za penzionere do 70 godina života u momentu otplate poslednjeg anuiteta

 

 • Za iznose od 6.000,01€ do 15.000€ - obavezno životno osiguranje korisnika kredita,
 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita,
 • Mjenično ovlašćenje korisnika kredita.
 • Za iznose do 6.000€
 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita,
 • Mjenično ovlašćenje korisnika kredita.

 

Model III

Instrumenti obezbjeđenja za penzionere do 75 godina života u momentu otplate poslednjeg anuiteta

 

 • Za iznose do 5000€ - jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste,
 • Za iznose do 15.000€ - obavezno životno osiguranje korisnika kredita,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu.

Model V

Instrumenti obezbjeđenja za penzionere preko 75 godina života 

 •  Za iznose do 1.000€ - bez žiranata,
 • Maksimalan rok otplate do 15 mjeseci,
 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita i člana familije,
 • Mjenično ovlašćenje korisnika kredita i člana familije.
Žiranti
 • Kreditna sposobnost se odnosi i na žirante,
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas Banke AD Podgorica.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 15.000€, na rok od 120 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 168,83€. Iznos interkalarne kamate 12,93€, iznos redovne kamate 5.260,33€, provizija za obradu zahtjeva 0,50% tj. 75,00€, blanko mjenica 2,00€, upit u RKB CBCG za korisnika kredita 3,00€ i naknada za vođenje računa 0,60€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 20.353,86€.

U ukupan iznos, kao i u obračun EKS nije uključen trošak polise životnog osiguranja.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017. godine