logo
mne uk ru

Krediti za domaće penzionere - korisnici porodične penzije

 

Preduslovi za kredit
 • Kredit se odobrava državljanima Crne Gore,
 • Korisnik kredita je korisnik penzije ostvarene kod RF PIO Crne Gore - korisnik porodične penzije koji to pravo ostvaruje po osnovu redovnog školovanja i koji ostvaruje redovna mjesečna primanja - penziju preko računa u Atlas Banci AD Podgorica,
 • Godine života za žirante: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Datum kraja važenja kredita ne smije biti veći od datuma isteka korišćenja prava na porodičnu penziju.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne penzije, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa  7,79% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa *8,39% na godišnjem nivou
Iznos kredita  Do 8.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  1,00% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata kredita

  Bez naknade 

Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 3.000€ - jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste,
 • Za iznose od 3.001€ do 8.000€ - dva žiranta, zaposlena u firmama sa A liste,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu.
Obavezan dodatni uslov i dokumentacija
 • Datum kraja važenja kredita ne smije biti veći od datuma isteka korišćenja prava na porodičnu penziju,
 • Uvjerenje Fonda PIO CG o statusu korisnika penzije i roku trajanja korišćenja prava na porodičnu penziju.
Žiranti
 • Kreditna sposobnost se odnosi i na žirante,
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas Banke AD Podgorica
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 3.000€, na rok od 60 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 60,15€. Iznos interkalarne kamate 3,08€, iznos redovne kamate 608,91€, provizija za obradu zahtjeva 1,00% tj. 30,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za korisnika kredita i žiranta 6,00€ i naknada za vođenje računa 0,60. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 3.650,59€.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017. godine