logo
mne uk ru

Krediti za domaće penzionere - korisnici porodične penzije

 

Preduslovi za kredit
 • Kredit se odobrava državljanima Crne Gore,
 • Korisnik kredita je korisnik penzije ostvarene kod Fonda PIO Crne Gore - korisnik porodične penzije koji to pravo ostvaruje po osnovu redovnog školovanja,
 • Korisnik kredita mora primati penziju kod Atlas banke,
 • Datum kraja važenja kredita ne smije biti veći od datuma isteka korišćenja prava na porodičnu penziju.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne penzije, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  10,00%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou *10,57%
Iznos kredita  Do 8.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  1,00% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata kredita

  Bez naknade 

Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 3.000€ - jedan kreditno sposoban žirant
 • Za iznose od 3.001€ do 8.000€ - dva kreditno sposobna žiranta,
 • Maksimalan rok otplate do 84 mjeseca
 • Administrativna zabrana svih učesnika u kreditu,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Mjenično ovlašćenje samo za žirante.
Žiranti
 • Žiranti su državljani Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Žiranti su zaposleni u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste,
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda Fonda PIO o visini penzije i obustavama na penziju,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za ostale učesnike u kreditu),
 • Uvjerenje Fonda PIO CG o statusu korisnika penzije i roku trajanja korišćenja prava na porodičnu penziju
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (original na uvid).
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 5.000€, na rok od 60 mjeseci uz dva žiranta. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 105,18€, iznos interkalarne kamate 32,66€, iznos redovne kamate 1.310,63€, provizija za obradu zahtjeva 1,00% tj. 50,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za Korisnika kredita i dva žiranta 9,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 6.404,29€.

Uslovi su obrađeni na dan 06.04.2016. godine