logo
mne uk ru

Krediti za devizne penzionere

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Korisnik kredita je korisnik penzije koji je to pravo ostvario van teritorije Crne Gore, pod uslovom da u Crnoj Gori ima prijavljeno boravište,
 • Korisnik kredita mora primati penziju kod Atlas banke.
 • Godine života: maksimum 75 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne penzije, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  10,00%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou *12,43%
Iznos kredita  Do 8.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  1,30% od iznosa odobrenog kredita
Prijevremena otplata kredita

  Bez naknade

Model I

Instrumenti obezbjeđenja uz obaveznu polisu osiguranja

 • Za iznose do 8.000€ - bez žiranata,
 • OBAVEZNO osiguranje života korisnika kredita
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu sa mjeničnim ovlašćenjima,
 • Trajni nalog.

Model II 

Instrumenti obezbjeđenja bez polise osiguranja

 • Za iznose do 3.000 - jedan kreditno sposoban žirant,
 • Za iznose od 3.001€ do 8.000€ - dva kreditno sposobna žiranta,
 • Administrativna zabrana žiranata,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita sa mjeničnim ovlašćenjima,
 • Trajni nalog
Žiranti
 • Žiranti su državljani Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Žiranti su zaposleni u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste,
 • Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Izjava korisnika kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za ostale učesnike u kreditu),
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (original na uvid).
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 8.000€, na rok od 60 mjeseci uz životno osiguranje. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 168,28€, iznos interkalarne kamate 52,25€, iznos redovne kamate 2.097,07€, provizija za obradu zahtjeva 1,30% tj. 104,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€, životno osiguranje na primjeru od 294,40€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 10.552,72€.

Uslovi su obrađeni na dan 06.04.2016. godine