logo
mne uk ru

Atlas krediti za odmor i putovanja

 Za putovanje iz snova!

   

   

2R TRAVEL DOO PODGORICA

ALLEGRA MONTENEGRO DOO BAR

BELAVISTA TREND MONTENEGRO DOO HERCEG NOVI

BIG BLUE CO DOO HERCEG NOVI

ECO TOURS - DELFIS DOO KOLAŠIN

EXPLORER DOO KOLAŠIN

GLUŠICA DOO NIKŠIĆ

GULIVER DOO PODGORICA

INRUT DOO PODGORICA

KULTOURS DOO BAR

MILLENIUM PGS AGENCY DOO PODGORICA

MONTENEGRO ADVENTURE PJ PLJEVLJA

PARUS DOO BAR

PLANET TOURS DOO PODGORICA

RAMS CO DOO BIJELO POLJE

SKY TOURS MONTENEGRO DOO NIKŠIĆ

SL DOO BAR

TIVAT TRAVEL DOO TIVAT

TRAVEL HOUSE & CO DOO PODGORICA 

 

Preduslovi za kredit

ZA ZAPOSLENE

 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta;
 • Krediti se odobravaju klijentima Banke – samo za one klijente koji primaju platu preko Atlas banke AD Podgorica (sa A i B liste)
 • Radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca

ZA PENZIONERE

 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore
 • Godine života: maksimum 75 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta;

 • Korisnik kredita je korisnik penzije ostvarene kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

 • Korisnik kredita mora primati penziju kod Atlas banke AD

 • Kao korisnik kredita - penzioner ne smatra se korisnik porodične penzije koji to pravo ostvaruje po osnovu redovnog školovanja

 

 Namjena kredita

   Turistička putovanja

Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  11,00%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou *13,89%
Iznos kredita  Do 1.500€
 Način isplate kredita    MODEL IMODEL II
100% Isplata po priloženoj fakturi

Maksimum do 1.000 eura isplata po priloženoj fakturi

Maksimum do 500 eura isplata na MONDO ili VISA YES prepaid karticu

Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 24 mjeseca
Jednokratna naknada za obradu kreditaPrenos po priloženoj fakturi na račun u Atlas banci AD Podgorica - 1,20% od iznosa odobrenog kredita
Prenos po priloženoj fakturi na račun u drugoj poslovnoj Banci - 2,00% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu/penziju Korisnika,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita i mjenično ovlašćenje / za penzionere bez mjeničnog ovlašćenja 
 • Obavezno životno osiguranje korisnika kredita
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade/ penzije i obustavama iz zarade/penzije i statusu zaposlenog za korisnika kredita,
 • Fotokopija lične karte (original na uvid),
 • Profaktura prodavca.
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 1.500€, na rok od 24 mjeseca. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 69,55€, iznos interkalarne kamate 0,43€, iznos redovne kamate je 169,23€, provizija za obradu zahtjeva 1,20% tj. 18,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€, životno osiguranje na primjeru od 19,50. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 1.712,16€.

Uslovi su obrađeni na dan 31.10.2014. godine

 

Atlas krediti za odmor - Congress suport team doo Podgorica  (na snazi od 02.02.2015. do ukidanja)

Preduslovi za kredit

ZA ZAPOSLENE

 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore

 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta;

 • Krediti se odobravaju klijentima Banke – samo za one klijente koji primaju platu preko Atlas banke AD Podgorica (sa A i B liste)

 • Radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca

ZA PENZIONERE

 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore
 • Godine života: maksimum 75 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta;

 • Korisnik kredita je korisnik penzije ostvarene kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

 • Korisnik kredita mora primati penziju kod Atlas banke AD

 • Kao korisnik kredita - penzioner ne smatra se korisnik porodične penzije koji to pravo ostvaruje po osnovu redovnog školovanja

 Namjena kredita

   Turistička putovanja

Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  11,00%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou *14,04%
Iznos kredita  Do 2.000€
 Način isplate kredita    MODEL IMODEL II
100% Isplata po priloženoj fakturi

Maksimum do 1.000 eura isplata po priloženoj fakturi

Maksimum do 500 eura isplata na MONDO ili VISA YES prepaid karticu

Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 24 mjeseca
Jednokratna naknada za obradu kreditaPrenos po priloženoj fakturi na račun u Atlas banci AD Podgorica - 1,20% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu/penziju Korisnika,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita i mjenično ovlašćenje / za penzionere bez mjeničnog ovlašćenja 
 • Obavezno životno osiguranje korisnika kredita
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade/ penzije i obustavama iz zarade/penzije i statusu zaposlenog za korisnika kredita,
 • Fotokopija lične karte (original na uvid),
 • Profaktura prodavca.
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 1.500€, na rok od 24 mjeseca. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 69,55€, iznos interkalarne kamate 0,43€, iznos redovne kamate 169,23€, provizija za obradu zahtjeva 1,20% tj. 18,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€, životno osiguranje na primjeru od 19,50. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 1.712,16€.

Uslovi su obrađeni na dan 31.10.2014. godine