logo
mne uk ru

Gotovinski nenamjenski i refinansirajući krediti za građane koji nisu klijenti Banke

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 67 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca i najmanje 3 godine poslovanja preduzeća,,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Krediti se odobravaju licima koja nisu klijenti Atlas Banke AD Podgorica.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 350% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa  12,50% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa  *13,61% na godišnjem nivou
Iznos kredita  Do 5.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  2,00% od iznosa odobrenog kredita
Prjevremena otplata kredita

  Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja
 • Ako je korisnik kredita zaposlen u firmi sa A liste - jedan žirant, zaposlen u firmama sa A liste,
 • Ako je korisnik kredita zaposlen u privatnom sektoru - dva žiranta, zaposleni u firmama sa A liste,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa korisnika kredita,
 • Mjenično ovlašćenje svih učesnika u kreditu.
Žiranti
 • Preduslovi za kredit i kreditna sposobnost odnose se i na žirante,
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas Banke AD Podgorica.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda o zaposlenju, visini prihoda i administrativna zabrana, ovjerena od poslodavca (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša (za sve učesnike u kreditu).

*Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za kredit

Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 5.000€, na rok od 60 mjeseci. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos mjesečnog anuiteta 110,81€. Iznos interkalarne kamate 8,07€, iznos redovne kamate 1.648,52€, provizija za obradu zahtjeva 2,00%, tj. 100,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za korisnika kredita i žiranta 6,00€ i naknada za vođenje računa 0,60. Ukupan iznos koji potrošač plaća je 6.765,19€.

Uslovi su obrađeni na dan 27.10.2017.godine