logo
mne uk ru

Gotovinski nenamjenski i refinansirajući krediti za građane koji nisu klijenti Banke

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme,
 • Krediti se odobravaju licima čija se firma zapošljenja nalazi na A listi.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 30% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  12,50%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou *13,54%
Iznos kredita  Do 15.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  2,00% od iznosa odobrenog kredita
Prjevremena otplata kredita

  Bez naknade

Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 3.000€ - jedan žirant,
 • Za iznose od 3.001€ do 10.000€ - dva žiranta,
 • Za iznose preko 10.000€ - tri žiranta ili hipoteka,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika.
Žiranti
 • Preduslovi za kredit i kreditna sposobnost odnose se i na žirante,
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas banke AD Podgorica.
Dodatno obezbjeđenje Za kreditne aranžmane pokrivene hipotekom obavezno je osiguranje nepokretnosti
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za sve učesnike u kreditu),
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (original na uvid).

PRIMJER: *Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 10.000€, na rok od 60 mjeseci sa dva žiranta. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 221,62€, iznos interkalarne kamate 80,78€, iznos redovne kamate 3.297,03€, provizija za obradu zahtjeva 2,00%, tj. 200,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit u RKB CBCG za korisnika i dva žiranta 9,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati je 13.588,81€.

Uslovi su obrađeni na dan 06.04.2016.godine