logo
mne uk ru

Gotovinski nenamjenski krediti

 Atlas banka nudi klijentima gotovinske nenamjenske kredite pod povoljnim uslovima i to:

 

 

Banka, takođe, odobrava gotovinske kredite sa mogućnošću odloženog plaćanja anuiteta u toku vremena otplate kredita kako klijentima Banke, tako i građanima koji nisu klijenti Banke. U toku jedne kalendarske godine klijent ima mogućnost da jednom odloži plaćanje do jednog mjesečnog anuiteta, a maksimum do pet puta tokom perioda otplate u skladu sa maksimalnom ročnošću otplate kredita.