logo
mne uk ru

Atlas Auto krediti

Za kupovinu novih i polovnih automobila

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca,
 • Svi učesnici u kreditu ne mogu biti iz iste firme.
 • Krediti se odobravaju licima koja su zaposlena u firmama javnog i privatnog sektora sa A liste.
Namjena kredita

Kupovina novih i polovnih motornih vozila. Kredit podrazumijeva bruto cijenu, navedenu na profakturi/fakturi prodavca, kao i KASKO osiguranje

Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 30% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Model kredita

Bez učešća i depozita

Učešće 20%Depozit 20%
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou13,50%11,95% 10,95%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou*15,12%
Kamata na depozit 1,00% godišnje (ročnost depozita - identična je roku otplate kredita)
Iznos kredita Do 20.000€
Način isplate kreditaPrenosom sredstava na račun prodavca i osiguravajuće kuće prema priloženoj fakturi i polisi
Način otplateU jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplateDo 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita1,20% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Za iznose do 1.000€ - jedan kreditno sposoban žirant,
 • Za iznose od 1.001€ do 10.000€ - jedan kreditno sposoban žirant, založno pravo na vozilu koje je predmet kupovine + KASKO osiguranje,
 • Za iznose od 10.001 do 20.000,00€ - KASKO osiguranje + hipoteka na nepokretnost,
 • Administrativna zabrana na zaradu svih učesnika u kreditu,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Blanko mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu i mjenična ovlašćenja,
 • Izjava korisnika kredita o zabrani otuđenja vozila ovjerena od strane nadležnog organa,
 • Namjenski depozit (za model sa depozitom).
Žiranti
 • Preduslovi za kredit i kreditna sposobnost odnose se i na žirante
 • Žiranti ne moraju primati platu preko Atlas banke AD Podgorica.
Dodatno obezbjeđenjeZa kreditne aranžmane pokrivene hipotekom ili fiducijom obavezno je osiguranje nepokretnosti
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog (za ostale učesnike u kreditu),
 • Fotokopija lične karte za sve učesnike u kreditu (orginal na uvid).
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 15.000€, na rok od 60 mjeseci uz KASKO osiguranje, model bez učešća i depozita. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 339,23€, iznos interkalarne kamate 146,42€, iznos redovne kamate 5.353,68€, provizija za obradu zahtjeva 1,20%, tj. 180,00€, blanko mjenica 2,00€ i upit za RKB CBCG za Korisnika kredita 3,00€, KASKO osiguranje na primjeru od 300,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 20.985,10€.

Uslovi su obrađeni na dan 01.02.2014.godine