logo
mne uk ru

Atlas krediti za zaposlene u Hard Discount Laković doo Podgorica

 

Preduslovi za kredit
 • Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore, zaposlenim u Hard Discount Laković doo Podgorica,
 • Godine života: minimum punoljetstvo, maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta,
 • Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca.
Kreditna sposobnost

Anuitet ne smije prelaziti 50% neto mjesečne zarade, nakon odbitka svih obustava

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou  10,50%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou *11,13%
Iznos kredita   Do 15.000€
Način otplate  U jednakim mjesečnim anuitetima
Rok otplate  Do 60 mjeseci
Jednokratna naknada za obradu kredita  1,20% od iznosa odobrenog kredita
Instrumenti obezbjeđenja
 • Administrativna zabrana na zaradu korisnika kredita,
 • Blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita i mjenično ovlašćenje,
 • Ovlašćenje za izdavanje naloga za naplatu na teret računa Korisnika,
 • Ugovor o jemstvu firme Hard Discount Laković doo Podgorica,
 • Mjenica pravnog lica, sa mjeničnim ovlašćenjem.
Potrebna dokumentacija
 • Popunjen zahtjev za odobravanje kredita,
 • Potvrda poslodavca o visini zarade, obustavama iz zarade i statusu zaposlenog
 • Fotokopija lične karte (original na uvid),
 • Bilansi stanja i blansi uspjeha za poslednje 3 godine.
PRIMJER: * Efektivna kamatna stopa iskazana je na primjeru kredita u iznosu od 7.000€, na rok od 60 mjeseci, uz ugovor o jemstvu. Otplata u jednakim mjesečnim anuitetima, iznos anuiteta 148,82€, iznos interkalarne kamate 53,82€, iznos redovne kamate 1.929,15€, provizija za obradu zahtjeva 1,20% tj. 84,00€, blanko mjenica korisnika kredita i jemca 4,00€ i upit u RKB CBCG za Korisnika kredita i jemca 6,00€. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 9.076,97€.

Uslovi su obrađeni na dan 01.02.2014. godine