logo
mne uk ru

Krediti

Kreditno poslovanje sa stanovništvom predstavlja značajan segment poslovne politike Banke.
Građani koji su Klijenti Banke po raznim osnovama: korisnici tekućih računa ili imaju štedni ulog, imaju
povoljnije uslove za odobravanje kredita. 

Opšti uslovi
Obrada kreditnog zahtjeva - prema uslovima kreditnog proizvoda1,00% - 2,00%
Slanje opomene korisniku kredita
Prvo slanje opomene po kreditu1,00€
Drugo slanje opomene po kreditu1,50€
Treće slanje opomene po kreditu2,00€
Opomena pred utuženje2,50€
Naknada za prijevremenu otplatu kreditaBez nadoknade
Naknada za aneksiranje kredita0,70%
Mjenica2,00€
Kontrola kreditnog zaduženja klijenta - Regulatorni Kreditni Biro3,00€

U svojoj paleti proizvoda Atlas banka nudi sledeće vrste nenamjenskih kredita:

 

Pored nenamjenskih Atlas banka nudi i sledeće namjenske kredite: