logo
mne uk ru

Izmjena dnevnog reda vanredne skupštine akcionara

ATLAS BANKA AD PODGORICA

Na osnovu člana 37. stav 2 Zakona o privrednim društvima, Banka objavljuje


OBAVJEŠTENJE

O IZMJENI DNEVNOG REDA ZA VANREDNU  SKUPŠTINU AKCIONARA

ATLAS BANKE AD PODGORICA


Odbor direktora Atlas banke AD Podgorica, utvrdio je i predložio za Skupštinu akcionara Banke zakazanu za 22.08.2012.godine sa početkom u 12 časova


IZMJENU  DNEVNOG  REDA

3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Atlas banke AD

Podgorica;

4.   Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Atlas banke AD

Podgorica;


Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu izvršiti uvid u predloge akata za Skupštinu akcionara Banke, u prostorijama Banke, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova  u ul.Vaka Đurovića bb.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon  020-/407-220.


 POTPREDSJEDNIK

 ODBORA DIREKTORA

 

Manolina Bašović,s.r.