logo
mne uk ru

Obavjestenje 11-07-2019

O B A V J E Š T E NJ E

 

Odredjenom broju povjerilaca" Atlas Banke" AD Podgorica u stečaju , ni nakon više pokušaja, nijesmo uspjeli uručuti rješenja o njihovim potraživanjima na adresama koje su poznate Banci. Ovim putem pozivamo povjerioce koji nijesu dobili rješenje o svojim potraživanjima da isto preuzmu lično u prostorijama „ Atlas Banke „ AD Podgorica u stečaju – ulica Vaka Djurovića bb. Povjerioci koji su , u medjuvremenu, promijenili adresu mogu dostaviti svoju novu adresu putem e maila ili telefona , pri čemu treba da daju podatke o imenu i prezimenu , matičnom broju ( strani državljani broju pasoša ) i adresi na koju žele da im uputimo rješenja o njihovim potraživanjima. Ukoliko to zatraže, povjeriocima će, pored uručenja putem pošte, e mailom biti dostavljeno skenirano rješenje.

E mail : info@atlasbanka.com

Telefoni : +382 20 407 285 , +382 20 407 249, +382 20 407 245 I 19909

 

STEČAJNI UPRAVNIK
Mirko Radonjić